Panel: Intersectionaliteit

Bob de driehoekDe Nieuwe Liefde organiseerde een avond over intersectionaliteit, op dit moment het buzzwoord binnen genderstudies. Ook daarbuiten mag het op veel interesse rekenen, met name vanuit de anti-racisme-hoek. Intersectionaliteit verwijst naar het kruisen van identiteitsassen (gender, seksualiteit, klasse, ras, etniciteit, leeftijd, de aanwezigheid van ziekte of handicap etc) en de meervoudigheid van onderdrukkingen die daarmee gepaard kan gaan. Ik zat in een panelgesprek met Heidi Dorudi en gaf vanuit genderstudies toelichting over intersectionaliteit als analysemiddel. 

In Dolle Mythes gaat een hoofdstuk over intersectionaliteit. Ik gebruik daar deze handige uitleg van Miriam Dobson over Bob de blauwgestreepte driehoek.