Popularisation of religion and culture

With some colleagues I worked on an edited volume on popularisation of religion and culture. The volume evaluates this phenomenon from a variety of disciplines using a variety of methods. I wrote three chapters: the introduction (co-authored with Marcel van den Haak), a chapter on the EO-Jongerendag, and a chapter on the discourse of sexualization (co-authored with Kristin van de Poel).

The book will be launched with a debate in Spui 25 on November 3, 2009 featuring Bert Brussen, Gawie Keyzer, Chris Aalberts and Anousha Nzume.

Book description
Er waart een popvirus door het land. Steeds meer sferen in de samenleving lijken gepopulariseerd te
worden. Religie vindt een weg op de videowebsite GodTube.com en op de EO-Jongerendag; debatten
over islam en integratie worden voor een breed publiek gebracht in televisieseries als Dunya en Desie; HEMAposters en videoclips rukken op in kunstmusea. Soms gebeurt deze popularisering van bovenaf, door
museum-directeuren of televisiemakers; soms ook komt het van onderaf, als internetgebruikers bijvoorbeeld zelf politieke videoreacties plaatsen op YouTube.

De bundel Popvirus (red. Monique Aerts en Marcel van den Haak) evalueert het fenomeen popularisering. In deze bundel wordt de popularisering van religie en cultuur van alle kanten bestudeerd door een scala aan sociale wetenschappers die hun licht laten schijnen op fenomenen als de EO-Jongerendag, het kunstprogramma Cultuurshake en de Afro-Braziliaanse bezetenheidscultus Candomblé. Samen schetsen zij een divers beeld van de manieren waarop verheven domeinen als godsdienst en kunst een weg vinden in de populaire cultuur, en vice versa. Aan de bundel werkten mee: Linda Duits, Fadi Hirzalla, Marcel van den Haak, Jeroen Jansz, Floris Muller, Kristin van de Poel, Mattijs van de Poort, Laura Revis, Frank van Steenbergen, Mark van Steenbergen en Liesbet van Zoonen.