Onder Mediadoctoren (5): Porno

Zonder media is er geen pornografie, maar in de mediawereld neemt porno een vreemde plek in. Reguliere media doen er wat besmuikt over en consumenten van porno zeggen niet vaak dat ze er graag naar kijken. In de vijfde aflevering verwonderen de mediadoctoren zich over porno als drijvende kracht achter media-innovaties. Meer info en luisteren hier.