Perspectief op geëngageerde jongeren

De jonge moslims uit Nederland die in Syrie gaan strijden hebben idealen. Toch worden ze in het publieke debat niet zo gezien. Het NCRV-programma Altijd Wat dook in het jongerenengagement. Voor het segment ‘Feit of Fictie’ werd ik geïnterviewd. Generaties jongeren worden constant met elkaar vergeleken. Geen enkel onderwerp komt daarbij zo vaak aan bod als idealen en protest. De babyboomers vormden een duidelijk herkenbare generatie, die geroemd wordt om hun engagement op jeugdige leeftijd. Zij vormen hiermee een ijkpunt waartegen latere jongeren steeds worden afgezet. Ze doen het dan steeds slecht. Ik nuanceer het beeld dat de babyboomers allemaal diepgewortelde idealen hadden en volop in protest waren, net als het beeld dat zogeheten Millennials sociaal en politiek apathisch zijn. Onder beide groepen bestaat er een kleine groep die betrokken is. 

Bekijk het item (ik begin op 5:33).

Lees ook dit artikel in Time dat twintigers van nu narcistisch zijn en deze kritiek daarop: narcisme hoort bij twintigers, niet bij deze specifieke generatie.