Babel in het donkerDe faculteit Geesteswetenschappen van de UvA moet zwaar bezuinigingen. Eerder analyseerde ik de maatregelen al op The Post Online. Studenten hebben zich inmiddels verenigd en protesteren tegen de plannen van de decaan. In een klassieke onderwijshervormingsmove verdween het meest heftige plan (één brede opleiding) snel van tafel. Wat overblijft is nog steeds een grote herstructurering van de faculteit die het fundament van de wetenschap vormt. En dat allemaal omwille van een slecht uitvallend rekenmodel. Het faculteitsblad Babel maakte een reportage waarin ook ik (enigszins in het donker) aan het woord kom.