Reactie op GroenLinks inzake strafbaarstelling vermoeden dwang in prostitutie

RechtenAls linksmens heb ik sympathie voor GroenLinks, maar ik ben geschrokken van hun positie in het huidige debat over de Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s. Het wetsvoorstel van de ChristenUnie, PvdA en de SP kent twee varianten: (1) een klant is strafbaar als hij (zij lijkt onmogelijk voor politici) weet dat hij gebruik maakt van diensten van een slachtoffer van mensenhandel en (2) als hij dat redelijk kan vermoeden. GroenLinks steunt de tweede versie, met het verzoek ‘redelijk vermoeden’ te vervangen voor ‘sterk vermoeden’. Niet alleen vind ik deze wet een hellend vlak op weg naar verdergaande strafbaarstelling van het kopen van seks, maar er zijn nog andere sterke bezwaren. Op verzoek van Liesbeth van Tongeren van GroenLinks heb ik deze voor haar op papier gezet. Hieronder de mail die ik vandaag aan haar heb verstuurd. 

Beste Liesbeth,

Zoals beloofd op Twitter mijn reactie op je tekst over dwang in de prostitutie.

De sekswerkerskwestie gaat me sterk aan het hart omdat het zo’n kwetsbare groep is waarnaar niet geluisterd wordt. Het is voor mij als feminist essentieel dat hun stemmen gehoord worden. Ik ben dan ook heel blij met Proud, de organisatie waarin sekswerkers zich verenigen om op te komen voor hun belangen. Dat zou voor GroenLinks de belangrijkste gesprekspartner in deze moeten zijn.

In de spreektekst stel je dat prostitutie in Nederland is gedecriminaliseerd. Dat is onjuist: het is gelegaliseerd. Het verschil tussen de twee is groot, zie daarvoor http://www.newstatesman.com/politics/feminism/2015/10/difference-between-decriminalisation-and-legalisation-sex-work

Sinds de legalisatie is het aantal werkplekken sterk gedaald, niet alleen op de Amsterdamse wallen maar ook in andere gemeenten. De overheid voert daarmee een beleid dat sterk gericht is op het verder tegengaan van sekswerk.

Het logische gevolg is dat steeds meer sekswerkers in de illegaliteit moeten werken, zoals je in je tekst correct stelt. Ik vind het fijn dat je betoogt dat het belangrijk is om te investeren in de ontwikkeling van de legale sector. Omdat het steeds moeilijker wordt legaal te werken, bieden sekswerkers op duistere plekken hun diensten aan: caravans en kelderboxen. Juist de plekken dus waar je mensenhandel zou kunnen/moeten vermoeden. Marijke Vonk heeft dit helder opgeschreven. Zij stelt daarin ook – correct – dat seks onder dwang al strafbaar is. Een nieuwe wet is dus niet nodig http://marijkespraktijken.nl/2016/05/12/yvette-luhrs-voorzitter-van-proud/

Het nadeel van het strafbaar stellen van iemand die redelijk of ernstig vermoedt dat er sprake is van dwang, is duidelijk. Het zorgt ervoor dat vermoedens van dwang nog minder gemeld zullen worden. Het wetsvoorstel draagt dan ook niets bij aan het tegengaan van dwang (wat het doel zou moeten zijn) én het ondermijnt de versterking van de positie van sekswerkers (wat jullie niet willen, maar wat volgens mij precies de agenda van de ChristenUnie en PvdA is: zij zijn tegen prostitutie punt).

Tot slot wil ik nog wijzen op dit stuk http://degroteprostitutieleugen.blogspot.nl/2016/05/politie-weigert-aangifte-slachtoffers.html?m=1
Slachtoffers van mensenhandel mogen alleen maar bestaan als ze passen in het plaatje van wat dwang is. Dwang is echter niet altijd niet willen werken in de prostitutie, maar vooral ook willen werken zonder je geld te moeten afstaan aan een ander. Het is natuurlijk schandalig dat een slachtoffer van dwang vervolgens wordt opgesloten.

Hopelijk neem je deze informatie in overweging. Hartelijke groet,

Linda