Opinie voor NRC: Make Pride Gay Again

NRCDe organisator van de Amsterdamse Gay Pride heeft besloten de naam te veranderen naar Pride. Samen met Sidney Smeets schreef ik opinie waarin wij deze ontwikkeling bekritiseren. We betogen dat inclusiviteit belangrijk is voor de beweging (zie daarom inclusief taalgebruik en de uitbreiding naar LHBTQIA*), maar dat verbreding van Gay Pride naar ‘gewoon’ Pride de groep waar het om gaat onzichtbaar maakt.

Bij de bekende parade is minder dan de helft van de boten nog gay gethematiseerd; vijftig procent bestaat uit bedrijven en politieke organisaties die geen specifiek LHBT-belang dienen. We stellen dat dit moet veranderen. Bedrijven die meevaren moeten een bewezen gay profiel hebben, in de vorm van beleid. Bedrijven die graag de Gay Pride aangrijpen om reclame te willen maken, kunnen dat doen door een boot te sponsoren. Zo komt er weer ruimte voor de homobars, lesbische sportverenigingen en andere gay organisaties die nu steeds uitgeloot worden. Kortom: make pride gay again!

Het stuk is hier online te lezen.