Workshop op de Dag van het Gedrag over brave jeugd

De overheid wil graag dat haar beleid wetenschappelijk geïnformeerd is. Kennis over gedrag is daarbij van belang. Daartoe bestaat het Behavioural Insights Netwerk Nederland, een samenwerkingsverband van alle ministeries gericht op kennisuitwisseling. Dit netwerk organiseerde de Dag van het Gedrag, waar 350 professionals lezingen en deelsessies over gedrag konden bezoeken.

Ik gaf een workshop over jongerenbeleid. Jongeren van nu zijn veel braver dan vorige generaties. In de interactieve deelsessie verkenden we mogelijke verklaringen hiervoor, toegepast op vier gebieden: alcohol, pesten, gezondheid en seks. Centraal stond de vraag wat de Nederlandse overheid daarover kan leren ten behoeve van doeltreffende beleidsvoering. Het ging bijvoorbeeld over bewustwordingscampagnes en verboden. We keken daarbij ook naar verschillen op basis van gender, etniciteit, klasse en seksualiteit.