Opinie voor NRC: Nederlandse tolerantie voor lhbt’ers blijkt een dun laagje vernis

We zijn volgens het SCP steeds positiever over homoseksualiteit en genderdiversiteit. Dat sluit aan bij onze nationale inborst: tolerantie is our middle name, en iedereen die dat niet onderschrijft moet oprotten naar zijn eigen land. Helaas is het een dun laagje vernis: de acceptatie in Nederland stemt niet vrolijk, maar somber.

Samen met Sidney Smeets schreef ik hierover opinie voor NRC Handelsblad.

Het stuk is online beschikbaar. 

(c) foto: Paul Ruisch