Bij Rambam over de invloed van influencers

Vlogs zijn het wilde westen als het gaat om reclameregulering. Waar we voor traditionele media als tv hebben afgesproken dat reclame op kinderen ongewenst is, gelden er voor internet nauwelijks regels.

Het Commissariaat voor de Media zegt eraan te werken en influencers hanteren een eigen code om regulering voor te zijn, maar houden zich daar niet aan. Consumentenprogramma Rambam ging undercover en zocht uit hoe ver influencers gaan voor geld. Ik geef uitleg over de band die vloggers hebben met hun jonge kijkers: het lijkt alsof ze je vrienden zijn, maar ondertussen smeren ze je producten aan.

De uitzending is hier alleen voor betalende kijkers terug te zien.