Brainwash Talk: Tolerantie als nationale waarde is misplaatst

In oktober mocht ik tijdens het Brainwash Festival twee lezingen geven. Ik hield een uitgebreide lezing over de geschiedenis van het homolandschap in Nederland en een korte, een zogeheten Talk, over de tolerantie als onderdeel van de Nederlandse identiteit. Inmiddels is de Talk verschenen als televisie-uitzending. Socioloog Jan-Willem Duyvendak stelt dat we in de Nederlandse nationale identiteit het idee van vooruitstrevendheid en van tolerantie omarmd hebben en onderdeel gemaakt van wie we zijn. Als je denkt aan wat Nederland is, denk je aan drie waarden: homorechten, vrouwenrechten en de scheiding van kerk en staat. Dat zijn de drie waarden waarvan ook gezegd wordt dat nieuwkomers ze moeten leren. Maar de vraag is: klopt het wel? We leggen ze aan anderen op, maar zijn we zelf wel zo modern?

De opname is hier terug te zien. Daar is ook de tekst na te lezen.

(c) beeld: Brainwash Talks van Human