Lezing voor het Cibab over het online universum van jongeren: nieuwe sterren kijken en begrijpen

De Cibap Vakschool voor Verbeelding is een kunstvakschool in Zwolle. Ze nodigden me uit om op hun jaarlijke netwerkdag een keynote te geven over de rol van media in de belevingswereld van jongeren. Ik ging in op de kansen en gevaren van deze nieuwe media-realiteit, met uitgebreid aandacht voor de sociale, commerciële en ethische aspecten.

Daarna gingen deelnemers in kleine groepen aan de slag met vijf cases: cyberpesten, seksuele intimidatie via WhatsApp, gamers die om donaties vragen, nepnieuws, en product placements in vlogs en op Instagram. Uieindelijk formuleerden zij praktische handvaten voor elkaar om de kloof tussen wat jongeren beleven en wat begeleiders daarvan begrijpen te overbruggen.