Opinie in NRC: lhbti’ers zijn niet veilig bij de politie

Aangifte doen van antihomogeweld is niet makkelijk. De politie voert een actief ontmoedigingsbeleid. Gelukkig bestaat Roze in Blauw om daarmee te helpen, maar na de aangifte wordt de zaak opgepakt door een ‘gewone’ rechercheur en dan wreekt de politiecultuur zich. Berichten over racisme, seksisme en homofobie onder politieagenten onderling zijn daarmee extra zorgwekkend voor burgers die het slachtoffer zijn van zulke vormen van discriminatie, haat en geweld.

Ik schrijf voor NRC een opinieartikel op basis van ervaringen met de politie van vrienden die te maken kregen met antihomogeweld en betoogde dat lhbti’ers zich op dit moment onvoldoende veilig voelen bij de politie om veilig te kunnen zijn in Nederland.

Het stuk is hier te lezen. 

(c) foto: Paul Ruisch