Opinie voor Het Parool: Vloggen is zwaar en onzeker werk

Samen met Cesar Majorana schreef ik opinie voor Het Parool over influencers. Media plaatsen graag en gretig simplistische kritiek op influencers: hun werk zou leeghoofdig zijn. Maar leken zien slecht in hoe precair werken in de media is. Er is een goed verdienende top die het zicht op de rest van de piramide ontneemt. Haters zijn niet boos op Anna Nooshin, maar op het systeem.

Het artikel is hier te lezen.