Op NieuwWij als stoorzender

Zeer vereerd was ik toen Zoë Papaikonomou me vroeg voor haar serie Stoorzenders, waarin ze mensen interviewt die discriminatie en machtsmisbruik aan de kaak stellen. We spraken over het zichtbaar maken van machtsstructuren, het benoemen van de norm en de vrijheid die je nodig hebt om onrecht aan te kaarten.

Het stuk is hier te lezen.