Opinie voor Het Parool: Gesloten clubs zijn een bedreiging voor de volksgezondheid

Dankzij corona zijn de clubs gesloten en mogen er geen festivals plaatsvinden. Dat weerhoudt mensen er niet van te feesten. Illegale feesten leveren nieuwe risico’s voor de volksgezondheid: vechtpartijen, antihomogeweld, seksuele grensoverschrijding, overdoses of mensen die out gaan zonder dat er kundig personeel aanwezig is. Voor Het Parool schreef ik een opiniestuk waarin ik oproep mensen de mogelijkheid te geven veiliger te feesten.

Het artikel is hier te lezen.