Het Cinekid Industry Forum is het inhoudelijke programma voor de kindermedia-industrie van Cinekid for Professionals, tijdens het algemene Cinekid Festival. Wegens corona vond het dit jaar online plaats. Vanuit Pakhuis de Zwijger presenteerde ik de gehele tweede dag. Ik sprak met makers, zowel fysiek in een verder lege zaal, als via een scherm.