De Groningse tak van het Europese studentennetwerk AEGEE hield een conferentie over activisme en sociale media. Ze vroegen mij om een workshop. Centraal stond de waarde van sociale media enerzijds om te mobiliseren en de hinderlijke aspecten zoals intimidatie anderzijds.