Naar de letter van de wet is abortus in Nederland geen recht. Samen met Zahra Boufadiss betoog ik in NRC dat het goed geregeld moet worden om Amerikaanse toestanden te voorkomen. Zoals er geen blindedarmwet is, zou er geen abortuswet moeten zijn. Nadat abortus uit het strafrecht is, moet het bovendien verankerd worden in de Grondwet.

Het artikel is hier te lezen

(c) beeld: Linda Duits