Drijvende krachten achter jongerencultuur

Jongeren en media worden vaak met elkaar verbonden. Hoe terecht is dat verband? Op een studiedag voor docenten van de HAS Hogeschool verzorgde ik een workshop over hedendaagse jeugdcultuur. Wat zijn de drijvende krachten achter de continue veranderingen in jeugdcultuur en hoe groot is het aandeel van media en technologie daarin? We ontleedden deze thematiek door op basis van wetenschappelijk onderzoek te kijken naar de relatie tussen jeugdcultuur en media in het verleden, heden en toekomst. Zo werden gefundeerd een aantal mythes bediscussieerd, zoals die van ‘de jongerencultuur’, digital natives en de tegenstelling tussen de virtuele wereld en ‘IRL’. Bekijk powerpoint op Slideshare.