In Vrij Nederland over vrouwen die geen kinderen willen

Van de vrouwen die in 1945 geboren werden, bleef elf procent kinderloos. Van de vrouwen die in 1975 geboren werden, is dat percentage twintig. Vrouwen willen minder vaak kinderen. Dat geldt voor journalist Nynke van Spiegel, die er een achtergrondartikel over schreef, en dat geldt voor mij, die ze interviewde. In het stuk worden zowel biologische prikkels als maatschappelijke normen behandeld.